HMI - ovládání, zobrazování, vizualizace
 

HMI - ovládání, zobrazování, vizualizace

 
 
 

Obsah stránek je koncipován obecně,
tak aby jej bylo možno aplikovat na různé výrobky,
aplikace nebo technologie.

Nejsou zde konkrétní řešení, návody nebo aplikace, ale základní popisy, principy a náhledy,
tedy obecně vzdělávací informace.
Praxe:
V každé elektronické součástce je ukryt malý obláček šedého kouře. Pokud tento unikne, součástka nemůže dále pracovat.
Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

 

 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.