HMI - ovládání, zobrazování, vizualizace

HMI-AUTOMATIZACE - TECHNOLOGIE - VFD
Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

VFD - Fluorescenční displej

Fluorescenční displej (VFD - vacuum fluorescent display) je vývojově nástupcem Nixie trubice (digitronu). VFD pracuje na principu katodoluminiscence. Jednotlivé "svítivé" anodové plochy jsou potaženy fosforem, které při přivedení napětí přitahují elektrony z katodového vlákna. Podle konstrukce a příměsí fosforu může VFD emitovat světlo velké intenzity při zachování ostrosti zdroje, taktéž může emitovat světlo různých barev, i když nejčastější je zelené provedení. První VFD (pouze indikátor) byl od společnosti Philips z roku roce 1959. První 7 segmentový VFD byl vyvinut v Japonsku v roce 1962. VFD je principielně elektronka - trioda, která vyžaduje žhavení katody a anodové napětí kolem 50-60Vdc.

Tento druh zobrazovacího prvku byl od počátku vyvíjen jako segmentový, tedy znak byl zobrazován rozsvícením minimálního počtu segmentů. Později byly vyvinuty displeje s více segmenty (více jak 7), 14 nebo 16, které umožňovaly zobrazení alfanumerických znaků, a nakonec i maticové displeje s rastrem 7x5 bodů vyžadující dynamický provoz, a znak se vytváří dynamickým provozem s frekvencí vyšší, než rozezná oko. Mimo segmentů nebo bodů dovoluje technologie vytvořit i konkrétní znaky nebo symboly, s kterými se pracuje jako s jedním segmentem (+, -, °, ~, M, grafické symboly). Příklady provedení VFD jsou znázorněny na obrázku 2.

VFD - fluorescenční
        displej
Obrázek 2
VFD - fluorescenční displej (7, 16 segmentů / maticový)

Na rozdíl od Nixie trubic, které byly vyráběny pouze jako jednoznakové, provedení a konstrukce VFD již mimo jednoznakového provedení dovoluje konstruovat i víceznakové provedení a s technologickým pokrokem výroby miniaturizovat provedení displeje. Barva konkrétního segmentu je dána příměsí do fosforu do svítivé plošky a nelze ji měnit.

Výhody:v dnešní době praktický žádné, nízká spotřeba, retro styl, životnost až 30.000 hodin, možnost regulace intenzity svitu.
Nevýhody:křehká konstrukce (sklo), rozměry, vyšší napájetí, potřeba žhavení, citlivost na stabilitu napětí, nižší životnost pouze 1.500 hodin u výkonového provedení.
Řízení:jednoznakové segmentové řízení z PLC možné, u displeje s větším počtem jednoznakových jednotek vhodné použít multiplexní režim, pro víceznakové trubice nutné využití specielního dynamického řadiče displeje a komunikace s PLC po sériové lince nebo po síti.

HMI-AUTOMATIZACE - TECHNOLOGIE - VFD

Reference:

  • Tube type: INDICATOR (http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_dm160.html)
  • Joseph A. Castellano (ed), Handbook of display technology Gulf Professional Publishing, 1992 ISBN 0-12-163420-5 page 9
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.