PLC - Programovatelné logické automaty
PLC-AUTOMATIZACE - PROGRAM - ZOBRAZENÍ PROGRAMU Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

ZOBRAZENÍ PROGRAMU V PLC

Charakteristika

Zobrazení programu v PLC definuje norma IEC 61131-3 (otevřená mezinárodní norma IEC 61131) pro programovatelné logické automaty. Prvně byla norma vydána v prosinci 1993, třetí vydání vydání vyšlo v únoru 2013. Třetí část IEC 61131 obsahuje definice pro programové jazyky.

AWL / STL

Seznam instrukcí - AWL (Anweisungsliste) / STL (Statement List) je způsob zápisu a zobrazení programu pro PLC, program je tvořen v mnemotechnických instrukcích CPU, velmi blízkých instrukční sadě mikroprocesoru. Jedná se o textový zápis programu (více ...).

FBS (FUP) / FBD

Zobrazení pomocí funkčních bloků je grafický zápis programu (FBS - Funktionsbausteinsprache, FUP - Funktionsplan / FBD - Function Block Diagram) a zobrazení programu pro PLC, program je tvořen bloky s danými funkcemi a připomíná kresleni schémat s integrovanými obvody (více ...).

KOP / LD (LAD)

Kontaktní zobrazení je grafický zápis programu (KOP - Kontaktplan / LD (LAD) - Ladder Diagram) a zobrazení programu pro PLC, kdy zobrazení vychází z principu kreslení elektrických schémat v liniovém provedení (více ...).

AS / SFC

Sekvenční funkční diagram, nazývaný i GRAPH (AS - Ablaufsprache / SFC - Sequential function chart) je grafický programovací jazyk, podle normy IEC 61131-3 a standardu IEC 60848, princip funkčních diagramů je odvozen od Petriho sítí (Grafcet) (více ...).

ST (STL) / SCL

Vyšší programovací jazyk ST (STL) - Strukturierte Text / SCL - Structured Control Language je určen pro složité výpočty, algoritmy a jiné, kdy by byl zápis při použití instrukcí velmi složitý. Jedná se o strukturovaný jazyk, podobný syntaxi vyššímu programovacímu jazyku Pascal (více ...).


PLC-AUTOMATIZACE - PROGRAM - ZOBRAZENÍ PROGRAMU
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.